Přejít k obsahu


The Material-technological Modelling of the Real Dynamic Process

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., MALINA, J., KLAUBEROVÁ, D. The Material-technological Modelling of the Real Dynamic Process. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2010. s. 169-170. ISBN: 978-3-901509-73-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Material-technological Modelling of the Real Dynamic Process
Rok vydání: 2010
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Jiří Malina Ph.D. , Ing. Danuše Klauberová
Abstrakt CZ: Z důvodů vysokých nákladů a při současném vysokém stupni využití výrobních zařízení není již zpravidla možné ověřovat nebo optimalizovat nové výrobní postupy a zpracování materiálů přímo v podmínkách výroby. Jednou z velmi efektivních možností, která umožňuje vyvíjet a optimalizovat nové postupy, je materiálově-technologické modelování vývoje struktury. Článek se zabývá tvorbou a odzkoušením modelu válcovny drátu, včetně řízeného ochlazování. Modifikací podmínek deformace modelu byly získány informace jejich vlivu na vývoj struktury a materiálových vlastností. Model procesu byl verifikován na dvou typech úsporně legovaných ocelí. V rámci experimentu se podařilo přenést reálný proces válcování do modelu s tím, že po jeho optimalizaci byly dosaženy odchylky mezi reálným produktem a modelem u většiny parametrů pod 10 %.
Abstrakt EN: Because of high costs and high level of usage of production equipment, it is not always possible to test or optimize new production techniques and material treatments directly in production conditions. One very effective way of developing and optimizing new techniques is material-technology modeling of the development of structures. This paper deals with the creation and testing of a model for wire mills, including controlled cooling. Modifying the deformation conditions in the model provided information about their influence on the development of structures and material properties. The model process was verified using two types of low-alloyed steel. The modeled rolling process was such that after optimization, deviations between the model and the real process were for most parameters under 10%
Klíčová slova

Zpět

Patička