Přejít k obsahu


Ústup z bitvy? Právní historie a právní vzdělávání

Citace:
KNOLL, V. Ústup z bitvy? Právní historie a právní vzdělávání. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 177. ISBN: 978-80-7160-301-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Retreat from the Battle? Legal History and Legal Education
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Anotace přednášky pojednávající o minulosti, přítomnosti a perspektitvách právní historie v rámci právního vzdělávání.
Klíčová slova

Zpět

Patička