Přejít k obsahu


Zpětná vazba ve strukturním modelu logického objektu

Citace:
BOKR, J. Zpětná vazba ve strukturním modelu logického objektu. Elektrorevue, 2010, č. 70, s. 1-14. ISSN: 1213-1539
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The feedback in a structural model of a logic object
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Josef Bokr CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se nově zabývá zpětnou vazbou v dynamickém logickém obvodu, kanonickou dekompozicí a systémem automatického logického řízení.
Abstrakt EN: The article is engaged to a feedback in a dynamic logical circuit, the canonical decomposition an a system of automatic logical control lately.
Klíčová slova

Zpět

Patička