Přejít k obsahu


Scenario-based approach to agent´s evaluation

Citace:
LIPKA, R., HEROUT, P. Scenario-based approach to agent´s evaluation. In EUROSIM 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická), 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-01-04589-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scenario-based approach to agent´s evaluation
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická)
Autoři: Ing. Richard Lipka , Doc. Ing. Pavel Herout Ph.D.
Abstrakt CZ: V mnoha publikacích jsou navrhovány systémy pro řízení dopravy, založené na využití softwarových agentů. Je ale obtížné takto navržené agenty porovnávat a určit, který zajistí nejlepší výsledky, vzhledem k požadovaným kritériím. Vytvořili jsme systém, který takové porovnání umožňuje. Využíváme k tomu mikrosimulaci dopravy a scénáře popisující dopravní situaci. Umožňuje nám to porovnat různé agenty ve stejných podmínkách. Scénáře umožní modelovat nelineární charakter dopravního toku a také různé situace, které ve skutečném provozu mohou nastat - jako jsou nehody nebo náhlý změna počasí.
Abstrakt EN: System of control of the traffic light signalization in the city is in many publications based on using of software agents. However, it is difficult to Compaq proposed solutions and determine which agent provides best results. We have developed system, that allows such comparison. We are using traffic microsimulation and scenarios describing traffic situation. It allows us to compare different agents in the same environment. Scenarios allows us to model non-linear character of traffic flow and embrace different situations that may occur in real traffic - such as accidents or sudden changes of weather conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička