Přejít k obsahu


Development of Communication Module for Ultrasound and Induction Flowmeters

Citace:
DUDÁČEK, K., LEDVINA, J., VAVŘIČKA, V. Development of Communication Module for Ultrasound and Induction Flowmeters. In Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 83-86. ISBN: 978-80-7043-865-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of Communication Module for Ultrasound and Induction Flowmeters
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Dr. Ing. Karel Dudáček , Ing. Jiří Ledvina CSc. , Doc. Ing. Vlastimil Vavřička CSc.
Abstrakt CZ: V článku je prezentován návrh komunikačního modulu HART, určeného pro průmyslové průtokoměry. Článek obsahuje popis hardware komunikačního moduly i architekturu jeho programového vybavení.
Abstrakt EN: In this paper we present design of communication module for industrial ultrasound and induction flowmeters. Design of hardware of the module is described as well as the software architecture.
Klíčová slova

Zpět

Patička