Přejít k obsahu


High Resolution Schemes for Open Channel Flow

Citace:
EGERMAIER, J., BRANDNER, M., KOPINCOVÁ, H. High Resolution Schemes for Open Channel Flow. Dolní Maxov, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High Resolution Schemes for Open Channel Flow
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Hana Kopincová
Abstrakt CZ: Jedním z nejpoužívanějších modelů pro řešení proudění v říčních tocích jsou Saint-Venantovy rovnice. Jedná se o soustavu hyperbolických rovnic s prostorově proměnnou tokovou funkcí a zdrojovým členem. Představujeme metodu konečných objemů, ketrá řeší danou soustavu efektivně a řešení zároveň splňuje důležité vlastnosti. Vlastnosti jako konzistence, stabilita a konvergence jsou důelžité pro matematicky korektní řešení. Avšak metoda by měla být také pozitivně semidefinitní a udržovat ustálené stavy, aby bylo získáno fyzikálně správné řešení. Metoda může být také změněna na metodu vyššího řádu nebo pro řešení problémů se zdrojovým členem.
Abstrakt EN: One of the commonly used model for river flow modelling is based on the Saint-Venant equations - the system of hyperbolic equations with spatially varying flux function and the source term. We introduce finite volume methods that solve this type of balanced laws efficiently and satisfy some important properties at the same time. The properties like consistency, stability and convergence are necessary for the mathematically correct solution. However, the schemes should be also positive semidefinite and preserve steady states to obtain physically relevant solution of the flow problems. These schemes can be also modified to the high order version or for solving flow problems with friction source term.
Klíčová slova

Zpět

Patička