Přejít k obsahu


Konzistence neparametrického bayesovského odhadu

Citace:
FRIESL, M. Konzistence neparametrického bayesovského odhadu. Informační Bulletin České statistické společnosti, 2010, roč. 22, č. 3, s. 17-24. ISSN: 1210-8022
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Consistency of a nonparametric Bayesian estimator
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Česká statistická společnost
Autoři: Mgr. Michal Friesl Ph.D.
Abstrakt CZ: Konzistence bayesovských odhadů nemusí být v případě neparametrických bayesovských odhadů, kdy parametr je nekonečněrozměrný, automaticky zaručena. Připomeneme si, jak je tomu s konzistencí aposteriorního rozdělení a neparametrických bayesovských odhadů funkce spolehlivosti, a podíváme se na konzistenci odhadu v modelu s proporcionálním cenzorováním, prezentovaného na předchozích Robustech.
Abstrakt EN: Consistency of nonparametric Bayesian estimators is not automatically guaranteed due to infinite number of parameters. In the paper consistency of posterior distribution and of nonparametric Bayesian estimators of reliability function is recalled and consistency of an estimator in the proportional censorship model is explored.
Klíčová slova

Zpět

Patička