Přejít k obsahu


Studie k dálkovému průzkumu v archeologii

Citace:
GOJDA, M. Studie k dálkovému průzkumu v archeologii. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 119 s. ISBN: 978-80-7043-922-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Studies in Remote Sensing in Archaeology
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Martin Gojda CSc.
Abstrakt CZ: Publikace přináší výsledky desetiletého rozvíjení speciálního oboru dálkového archeologického průzkumu na Katedře archeologie ZČU v Plzni. Jednotlivé kapitoly se zabývají otázkami vizuální letecké prospekce, analýzou a interpretací dat tzv. dálkového průzkumu Země, využitím internetových mapových portálů a problematikou leteckého laserového 3-D mapování pro potřeby archeologického průzkumu krajiny, zejména zalesněného prostředí. Monografie je jedním z publikačních výstupů výzkumného záměru Opomíjená archeologie.
Abstrakt EN: The book brings results of a ten-year development of a special discipline termed archaeological remote sensing at the Department of Archaeology, University of West Bohemia in Plzen. The themes of individual chapters include aerial reconnaissance, analysis and interpretation of the Earth remote sensing data, the application of internet map servers and potential of a 3-D mapping of (especially forested) landscapes through airborne laser scanning. The volume is a published form of results achieved during the project Neglected Archaeology.
Klíčová slova

Zpět

Patička