Přejít k obsahu


Non-myopic Innovations Dual Controller

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M. Non-myopic Innovations Dual Controller. IFAC-PapersOnline, 2010, roč. 10, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1474-6670
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-myopic Innovations Dual Controller
Rok vydání: 2010
Název zdroje: International Federation of Automatic Control
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc.
Abstrakt CZ: Je uvažován problém optimálního řízení lineárních diskrétních stochastických systémů s neznámými parametry ve stavové reprezentaci. Formulace problému vede na návrh duálních regulátorů. Bohužel, kromě několika speciálních případů není možné analyticky nalézt takovový regulátor. Bylo navrženo mnoho suboptimálních přístupů k překonání tohoto problému, ale většinou omezují horizont řízení na jeden krok dopřed a trpí pak tzv. krátkozrakým chováním. Tato práce představuje techniku, která umožňuje analyticky odvodit optimální duální regulátor pro libovolně dlouhý horizontu řízení. Představený návr regulátoru je založen na inovačním duálním regulátoru a využítí částečného princip ekvivalence určitosti. Navržený regulátor je srovnán s jinými neduálními regulátory v simulačním příkladu.
Abstrakt EN: Optimal control of a linear discrete stochastic state space system with uncertain parameters is treated. The problem statement leads to design of a dual controllers. Unfortunately, except for few special cases it is not possible to obtain closed-form solution for such controller. Many suboptimal approaches were proposed to overcome this obstacle, however, mostly they restrict the control horizon only to one step ahead and thus suffer from myopic behaviour. This paper presents technique that makes it possible to derive suboptimal dual controller in closed-form for arbitrarily long control horizon. The design of the presented controller is based on the innovations dual controller and use of the partial certainty equivalence principle. The proposed dual controller is compared to other non-dual controllers in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička