Přejít k obsahu


Survey of Estimate Fusion Approaches

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. Survey of Estimate Fusion Approaches. In Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. [S.l.]: SciTePress, 2010. s. 191-196. ISBN: 978-989-8425-02-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Survey of Estimate Fusion Approaches
Rok vydání: 2010
Místo konání: [S.l.]
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Jiří Ajgl , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá fúzí odhadů stavu stochastických dynamických systémů. Cílem příspěvku je představit hlavní přístupy k fúzi odhadů, které byly vyvinuty v průběhu posledních čtyřiceti let. Hierarchické a decentralizované odhady jsou prezentovány a hlavní speciální případy diskutovány. Jsou zavedeny zejména následující přístupy: distribuovaný Kalmanův filtr, maximální věrohodnost, kanálové filtry a informační míry. Přístupy jsou ilustrovány na výpočetních příkladech.
Abstrakt EN: The paper deals with fusion of state estimates of stochastic dynamic systems. The goal of the contribution is to present main approaches to the estimate fusion which were developed during the last four decades. The hierarchical and decentralised estimation are presented and main special cases are discussed. Namely the following approaches, the distributed Kalman filter, maximum likelihood, channel filters, and the information measure, are introduced. The approaches are illustrated in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička