Přejít k obsahu


Adaptive Choice of Scaling Parameter in Derivative-Free Local Filters

Citace:
DUNÍK, J., ŠIMANDL, M., STRAKA, O. Adaptive Choice of Scaling Parameter in Derivative-Free Local Filters. In Proceedings of the 13th International Conference on Information Fusion. Piscataway: IEEE, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-0-9824438-1-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Adaptive Choice of Scaling Parameter in Derivative-Free Local Filters
Rok vydání: 2010
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Ondřej Straka Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá adaptivní volbou škálovacího parametru v bezderivačních lokálních filtrech. V posledních letech bylo navrženo několik nových lokálních bezderivačních metod. Tyto metody využívající Stirlingovu interpolaci a unscentovanou transformaci vychází ze specifikace škálovacího parametru, který významně ovlivňuje kvalitu odhadu stavu. Vhodné volbě tohoto parametru však překvapivě nebyla věnována žádná pozornost. V podstatě byla navržena jen některá jednoduchá doporučení, spíše obecného charakteru a nerespektující popis systému. Volba parametru tak zůstává především na uživateli. Cílem tohoto článku je navrhnout techniku pro adaptivní volbu škálovacího parametru pro lokální bezderivační filtry.
Abstrakt EN: The paper deals with adaptive choice of the scaling parameter in derivative-free local filters. In the last decade several novel local derivative-free filtering methods have been proposed. These methods exploiting Stirling?s interpolation and the unscented transformation are, however, conditioned by specification of a scaling parameter significantly influencing the quality of the state estimate. Surprisingly, almost no attention has been devoted to a suitable choice of the parameter. In fact, only a few basic recommendations have been provided, which are rather general and do not respect the particular system description. The choice of the parameter thus remains mainly on a user. The goal of the paper is to provide a technique for adaptive choice of the scaling parameter of the derivative-free local filters.
Klíčová slova

Zpět

Patička