Přejít k obsahu


Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints

Citace:
STRAKA, O., ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints. Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, 2010, roč. 29, č. 1, s. 314-320. ISSN: 1025-8973
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints
Rok vydání: 2010
Místo konání: Calgary
Název zdroje: Acta Press
Autoři: Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Jindřich Duník Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem stavu nelineárních stochastických systémů, kde stav vyhovuje nelineárnímu rovnostnímu omezení vycházejícímu z fyzikálních a technologických omezení. Obvykle se navrhují lokální a globální filtry bez respektování omezení, avšak v poslední době se objevily některé lokální filtry respektující lineární a nelineární omezení. Cílem článku je zvýšit kvalitu odhadu respektováním omezení již při návrhu globálního filtru. Jako základ pro návrh se využije metoda gaussovských součtů a dvoukroková projekční metoda, která byla původně používána pouze v rámci kalmanovské filtrace. Chování navržené metody v porovnání s lokálními metodami respektujícími omezení je ilustrováno v numerickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with state estimation of nonlinear stochastic systems, where the state is subject to a nonlinear equality constraint reflecting some physical or technological limitations. Usually, local and global filters are designed without considering any constraint. However, recently some local filters with constraints either linear or nonlinear have emerged. The aim of the paper is to improve estimate quality by considering constraints within design of a nonlinear global filter. As a basis for the proposed constrained global filtering method, the Gaussian sum approximation technique has been chosen together with the two-step projection method for constraint application, which was originally used in the Kalman filtering framework only. The performance of the novel method compared to a standard constrained local filtering method is illustrated in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička