Přejít k obsahu


Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System

Citace:
ROMPORTL, J., ZOVATO, E., SANTOS, R., IRCING, P., RELAñO GIL, J., DANIELI, M. Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System. Proceedings of the ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech Synthesis, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 120-125. ISSN: 1680-8908
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System
Rok vydání: 2010
Místo konání: Kyoto
Název zdroje: National Institute of Information and Communications Technology
Autoři: Ing. Jan Romportl Ph.D. , Enrico Zovato , Raúl Santos , Ing. Pavel Ircing , José Relaño Gil , Morena Danieli
Abstrakt CZ: Cílem výzkumného projektu COMPANIONS je vytvoření pokročilého vtěleného konverzačního agenta (ECA). Tento agent je použit ve dvou scénářích a ve dvou jazycích (anglicky a česky) a požaduje takový systém TTS, který umožňuje generovat velmi přirozený a emoční řečový výstup. Tento článek popisuje aplikační otázky dvou takových systému uvnitř zmíněného ECA, představuje přístupy k ovládání expresivní syntézy v systémech s výběrem jednotek a diskutuje podobnosti i odlišnosti obou systémů.
Abstrakt EN: The research project COMPANIONS aims at developing an advanced embodied conversational agent (ECA). This ECA is used in two scenarios and two languages (English and Czech), and it requires a TTS system being able to generate very natural expressive and emotional speech output. This paper describes application issues of two such systems within the ECA, introduces approaches to expressive speech handling in unit selection methods, and discusses similarities and differences between these systems and approaches.
Klíčová slova

Zpět

Patička