Přejít k obsahu


Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System - Basic Experiments

Citace:
GRŮBER, M., TIHELKA, D. Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System - Basic Experiments. In 2010 IEEE 10th International Conference on Signal Processing Proceedings. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010. s. 561-564. ISBN: 978-1-4244-5898-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System - Basic Experiments
Rok vydání: 2010
Místo konání: Beijing
Název zdroje: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Autoři: Ing. Martin Grůber , Ing. Daniel Tihelka Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje vývoj doménově omezené expresivní syntézy pro český jazyk. Náš současný systém pro syntézu řeči je založen na metodě výběru jednotek a generuje velmi kvalitní řeč v neutrálním stylu. Tato práce je zaměřena na popis změn provedených v řečovém syntetizéru, aby výsledná řeč byla více expresivní. Je také popsán poslechový test, který má dokázat a nebo vyvrátit teorii, že expresivita v doménově omezené syntéze může být popsána tzv. komunikačními funkcemi. Porovnání současného systému s nově vytvořeným expresivním syntetizérem je také předmětem této práce. Okrajově také zmíníme proces nahrávání expresivního korpusu a jeho anotaci použitím právě výše zmíněných komunikačních funkcí pomocí dalšího poslechového testu.
Abstrakt EN: This paper describes a development of limited domain expressive speech synthesis for the Czech language. Our current speech synthesis system is based on unit selection methods and produces high quality speech in a neutral speaking style. This work focuses on modifications made in the synthesis algorithm to integrate expressivity into generated speech. There is also introduced a listening test, which should prove or disprove that expressivity in limited domain speech synthesis could be modelled by so-called communicative functions. A comparison between neutral and expressive speech synthesis is presented. This paper also briefly discusses the process of an expressive speech corpus recording and its annotating using the communicative functions by means of another listening test.
Klíčová slova

Zpět

Patička