Přejít k obsahu


Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine

Citace:
JIRSOVÁ, L., HOUDOVÁ, L., JELÍNEK, L., JANEČEK, E. Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine. In Poceedings of the ITI 2010. Zagreb: SRCE, University of Zagreb, 2010. s. 629-634. ISBN: 978-953-7138-18-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine
Rok vydání: 2010
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: SRCE, University of Zagreb
Autoři: Ing. Lenka Jirsová , Ing. Lucie Houdová , Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá přístupy k řešení úlohy predikce dostupnosti a optimalizace nákladovosti parních turbín elektrárenských strojoven. Uvádí běžné metody řešení obdobných úloh a zabývá se celým procesem řešení od zpracování vstupních dat po požadované výsledky. Cílem článku je nastínit různé způsoby řešení uvedené úlohy, které byly použity při řešení projektů pro podporu rozhodování v oblasti údržby parních turbín, a tyto možnosti porovnat.
Abstrakt EN: This paper deals with approaches to solving the task of availability prediction and maintenance cost optimization of steam turbines in the Czech coal-fired power plants. There are presented commonly used methods for input data processing and for the availability modeling with using a data of breakdowns and repairs. Mentio-ned methodologies are compared considering the utilization for decision support in maintenance of steam turbines.
Klíčová slova

Zpět

Patička