Přejít k obsahu


Neuroinformatická databáze a sémantický web

Citace:
PAPEŽ, V., JEŽEK, P. Neuroinformatická databáze a sémantický web. Opava, 2010., ISBN: 978-80-7248-589-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Neuroinformatics database and semantic web
Rok vydání: 2010
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě
Autoři: Bc. Václav Papež , Ing. Petr Ježek
Abstrakt CZ: Článek se zabývá převodem neuroinformatické relační databáze do prostředků sémantického webu (RDF grafy, OWL). Databáze uchovává záznamy z EEG/ERP experimentů, jejich reprezentace prostředky sémantického webu zaručí lepší vyhledávání relevantních dat. Transformace je prováděna automatizovaně, a by v případě změny struktury databáze nemusely být ručně předělávány RDF grafy. Přestože je článek zaměřen na neuroinformatickou databázi, řešení je obecné a aplikovatelné na libovolnou relační databázi.
Abstrakt EN: The paper deals with the transformation of neuroinformatics relational database to Semantic Web resources (RDF graphs and OWL). The database keeps records of the EEG / ERP experiments; their representation in the Semantic Web resources provides a better search for relevant data. The transformation is done automatically; changes in the database structure do not require manual changes in the corresponding RDF graphs. Although the paper is focused on neuroinformatics database, the presented solution is general and applicable to any relational database.
Klíčová slova

Zpět

Patička