Přejít k obsahu


Correlation analysis of facial features and sign gestures

Citace:
KRŇOUL, Z., HRÚZ, M., CAMPR, P. Correlation analysis of facial features and sign gestures. In 2010 IEEE 10th International Conference on Signal Processing Proceedings. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010. s. 732-735. ISBN: 978-1-4244-5898-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correlation analysis of facial features and sign gestures
Rok vydání: 2010
Místo konání: Beijing
Název zdroje: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Autoři: Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D. , Ing. Marek Hrúz , Ing. Pavel Campr
Abstrakt CZ: Tento článek analyzuje korelaci signálů produkovaných manuální a nemanuální složkou znakové řeči. Analýza je potřebná při dalším studiu problémů počítačového rozpoznání a syntézy znakové řeči. Nejprve jsou extrahovány příznaky z před-zaznamenaných obrazových dat. V článku je použita jednoduchá a robustní metoda pro sledování rukou, jejímž výsledkem je 2D trajektorie části manuální složky. Sledování pohybu a výrazu tváře je zajištěno pomocí Active Appearance Modelu. V článku jsou prezentovány prvotní výsledky provedených experimentů na korpusu izolovaných znaků z české znakové řeči. Z výsledků vyplývá, že manuální a nemanuální složky jsou korelované s největší shodou pro vertikální pohyb dominantní ruky a pohybu hlavy.
Abstrakt EN: In this paper we focus on the potential correlation of the manual and the non-manual component of sign language. This information is useful for sign language analysis, recognition and synthesis. We are mainly concerned with the application for sign synthesis. First we extracted features that represent the manual and non-manual component. We present a simple but robust method for the hand tracking to obtain a 2D trajectory representing a portion of the manual component. The head is tracked via Active Appearance Model. We introduce initial experiments to reveal the relationship between these features. The procedure is verified on the corpus of isolated signs from Czech Sign Language. The results imply that the components of sign language are correlated. The most correlated signals are the vertical movement of head and hands.
Klíčová slova

Zpět

Patička