Přejít k obsahu


Translation of XML documents into logic programs

Citace:
ZÍMA, M., JEŽEK, K. Translation of XML documents into logic programs. In Proceedings of the 14 th international conference on Electronic publishing. Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. s. 351-362. ISBN: 978-952-232-085-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Translation of XML documents into logic programs
Rok vydání: 2010
Místo konání: Helsinki
Název zdroje: Hanken School of Economics
Autoři: Ing. Martin Zíma Ph.D. , Doc. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Předpokládá se, že sémantický web se stane charakteristickým fenoménem webu v příští dekádě. Jeho základním nástrojem je jazyk XML. Cílem tohoto článku je poskytnout informaci, jak webový dokument napsaný v jazyce XML přepsat do podoby logického programu zapsaného v jazyce Prolog/Datalog. Jazyk XML představuje základ mnoha jazyků sémantického webu a informace v XML dokumentech je obvykle získána aplikací procedurálního jazyka XQuery. Získání informace na základě logických formulí nám dává šanci využít výhody dedukce a tímto způsobem obdržet novou originální skrytou informaci.
Abstrakt EN: The semantic web is supposed to become a characteristic phenomenon of the worldwide web in the next decade. One of the basic semantic web tools is the XML language. The aim of this paper is to provide information on how web documents written in the XML language can be rewritten into logic forms expressed as Prolog/Datalog programs. The XML language constitutes the basis of many semantic web languages and information in XML documents is usually retrieved with the help of procedural language called XQuery. Retrieving based on logic formulas gives us the chance to take advantage of deduction and this way to gain new originally hidden information.
Klíčová slova

Zpět

Patička