Přejít k obsahu


Periodical solution of parametric systems with 1 DOF

Citace:
DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Periodical solution of parametric systems with 1 DOF. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Periodical solution of parametric systems with 1 DOF
Rok vydání: 2010
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Martin Zajíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek přináší analytrický způsob řešení periodicky kmitajícího parametrického systému s 1 stupněm volnosti. Výraz parametrický systém představuje lineární kmitavou soustavu obsahující periodicky proměnný některý parametr, zejména tuhost. Prezentovaná metodika může být rozšířena i pro systémy s více stupni volnosti. Tyto systémy s 1 stopněm volnosti nemohou být řešeny pomocí metodiky používané pro systémy s konstantními parametry. Pro popis matematického modelu byla použita Fredholmova integrální rovnice s degenerovaným jádrem.
Abstrakt EN: The paper deals with analytical way of solution of periodically vibrating parametric systems having 1 DOF. The term parametric system means linear vibrating system which contains periodically varying some parameter esspecially stiffness. The presented methodology can be extended even for systems having n DOF. Those 1 DOF systems can not be solved by methodology used for systems with constant parameters. A Fredholm's integral equation with degenerated kernel was use for desription of mathematical model.
Klíčová slova

Zpět

Patička