Přejít k obsahu


Analytical solution of non-stationary vibration of a thin viscoelastic disc

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution of non-stationary vibration of a thin viscoelastic disc. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical solution of non-stationary vibration of a thin viscoelastic disc
Rok vydání: 2010
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , František Valeš
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analytickým řešením nestacionárních vibrací tenkého viskoelastického disku, který je na části svého obvodu zatížen rovnoměrným radiálním buzením. V práci je zaměřena pozornost na provedení numerické zpětné Laplaceovy transformace odvozených vztahů pro integrální obrazy hledaných složek posuvů. Po analýze přesnosti vyčíslení analytického řešení je provedeno porovnání analytických výsledků s výsledky numerické simulace (MKP).
Abstrakt EN: This study deals with the analytical approach to the non-stationary in-plane vibration of a thin viscoelastic disc loaded by uniformly distributed pressure on a part of its rim. The work focuses on the process of the numerical inverse Laplace transform of derived integral transforms of desired displacement components. When the accuracy analysis of the analytical solution evaluation is mentioned, obtained analytical results are compared to the results of numerical simulation (FEM).
Klíčová slova

Zpět

Patička