Přejít k obsahu


Tribological relations in knee joint arthroplasty

Citace:
POKORNÝ, J., KŘEN, J., JANSOVÁ, M., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Tribological relations in knee joint arthroplasty. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological relations in knee joint arthroplasty
Rok vydání: 2010
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Jiří Pokorný , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , K Koudela , K Koudela
Abstrakt CZ: Studie je zaměřena na kinematické a geometrické vztahy kloubních ploch femorální a tibiální komponenty náhrady kolenního kloubu, zatížení tohoto komplexu a tribologické poměry aloplastiky koleního kloubu. Model je zjednodušen na rovinný problém a je určováno rozložení tlaku, který vzniká interakcí femorální a tibiální komponenty v synoviální tekutině. Vyšetřovaná oblast je definována kloubní štěrbinou mezi femorálními a tibiálními kondyly.
Abstrakt EN: From the point of view of the knee joint mathematical modelling, the interest has to be focused in kinematic and geometric relations of the link between femur and tibia (relative motion), static and dynamic loading of this complex (especially the contact force) and tribilogical relations of the artificial knee joint replacement. Application for the synovial fluid flow modelling in the total knee alloplastic is presented. The model is simplified as a planar model and the pressure distribution due to the interaction between femur and tibia in the synovial fluid is computed. The investigated area is defined by the articular cavity between femoral and tibial condyles. The pressure distribution in the total knee replacement is presented at the end of this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička