Přejít k obsahu


Novaja paradigma logičeskogo upravlenija

Citace:
BOKR, J. Novaja paradigma logičeskogo upravlenija. Moskva, 2010., ISBN: neuvedeno,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The new paradigm of logical control
Rok vydání: 2010
Místo konání: Moskva
Autoři: Doc. Ing. Josef Bokr CSc.
Abstrakt CZ: V článku se uvažuje dynamický logický objekt, vysvětlují se příčiny jeho "dynamiky", závádí se jeho vlastní stavová trajektorie. Kriticky se analyzuje stávající koncepce logického řízení. Ukazuje se, že soustava logického řízení dynamického objektu je vlastně kánonická kompozice. Zavádí se potenciálně-dynamický objekt, nad nímž se navrhuje soustava logického řízení. Stať se také zabývá programovým, optimálním a adaptivním logickým řízením.
Abstrakt EN: In this paper is reasend about a dynamic logical object. Over the object is explained causes of its "dynamic" and introduced its proper state trajectory. The escisting conception of logic control is analysed critically. It is introduced that a system of logic control is as a matter of fact the canonical composition. The potentially - dynamic object is defined, a system of logic control is designed over one. This paper is engaged to program, optimum and adaptive control too.
Klíčová slova

Zpět

Patička