Přejít k obsahu


IT dle nových standard ČNRDD

Citace:
HOUDOVÁ, L. IT dle nových standard ČNRDD. Červená nad Vltavou, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IT according to new standards of CNMDR
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Lucie Houdová
Abstrakt CZ: Základní informace o činnosti IT oddělení dle nových standard ČNRDD, tzn. čím vším se musí IT oddělení registru zabývat, co je jeho hlavním úkolem, jakým způsobem momentálně funguje počítačová komunikace a jaké úkoly a problémy IT v současné době řeší a jaké budou postupy v budoucnosti. Konkrétně se jedná o oblast udržování a dohledatelnost záznamů o dobrovolných dárcích (i pacientech) a zajištění důvěrnosti informací, oblast funkčnosti klíčových složek hardwaru registru, softwaru a síťové architektury i externích připojení a zálohování všech systémů a dat, včetně validace, a v neposlední řadě vyhodnocení všech elektronických funkcí, aby bylo zajištěno, že chyby a problémy jsou hlášeny a řešeny.
Abstrakt EN: Information about the activities of the CNMDR IT department according to new standards, i.e., everything the IT department of the registry must handle, its main task, present computer communication protocol, challenges and IT issues being currently addressed, and planned future procedures. The following are the specific fields: donation and patient record maintenance, traceability, and confidentiality; functionality of key hardware and software components as well as network architecture, external connections, and system data backup/validation; evaluation of all electronic function to ensure mistakes and problems are reported and addressed.
Klíčová slova

Zpět

Patička