Přejít k obsahu


A Quasilinear Eigenvalue Problem with Robin Conditions on the Non-Smooth Domain of Finite Measure

Citace:
DRÁBEK, P., RASOULI, S. A Quasilinear Eigenvalue Problem with Robin Conditions on the Non-Smooth Domain of Finite Measure. Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen, 2010, roč. 29, č. 4, s. 469-485. ISSN: 0232-2064
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Quasilinear Eigenvalue Problem with Robin Conditions on the Non-Smooth Domain of Finite Measure
Rok vydání: 2010
Název zdroje: HELDERMANN VERLAG, Germany
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Dr. S.H. Rasouli
Abstrakt CZ: V tomto článku se zabýváme kvazilinaární úlohou na vlastní čísla s Robinovými okrajovými podmínkami na nehladkých oblastech s konečnou mírou. Dokazujeme existenci a vlastnosti prvního vlastního čísla a odpovídající vlastní funkce. Robinova podmínka je představena jako přechodový stav mezi podmínkou Dirichletovou a Neumannovou.
Abstrakt EN: In this paper, we consider a nonlinear eigenvalue problem involving the p-Laplacian with Robin boundary conditions on a domain of finite measure. We show the existence, simplicity and isolation of principal eigenvalue and regularity results for the corresponding eigenfunction. Furthermore we establish the link between the Dirichlet and Neumann problems by means of the Robin boundary conditions with variable parameter.
Klíčová slova

Zpět

Patička