Přejít k obsahu


Evaluation and error models of experimental data from laboratory research of neurodegenerative diseases

Citace:
HOUDOVÁ, L. Evaluation and error models of experimental data from laboratory research of neurodegenerative diseases. In Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Biomedical Engineering. Calgary: Acta Press, 2010. s. 21-28. ISBN: 978-0-88986-825-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation and error models of experimental data from laboratory research of neurodegenerative diseases
Rok vydání: 2010
Místo konání: Calgary
Název zdroje: Acta Press
Autoři: Ing. Lucie Houdová
Abstrakt CZ: Významná část biomedicínského výzkumu se zabývá testováním chování a reakcemi organismu na různé vlivy na základě zvířecích modelů. Problematika dopadů na motorické a kognitivní funkce související s výzkumem neurodegenerativních chorob je také řešena na Ústavu patologické fyziologie, Lékařské fakultě UK v Plzni. Zmíněné vlivy zahrnují např. provedené transplantace, nucenou motorickou aktivitu nebo účinky chemických sloučenin. Správná interpretace výsledků a odstranění chyb experimentu je proto velmi důležité. Příspěvek prezentuje běžně používané statistické metody pro vyhodnocení motorických a kognitivních testů, nové možnosti pro experimentální vyhodnocení dat (s minimálním a rapidním zásahem, pokud jde o metody), jejich porovnání a přehled chyb spojených se samotným zpracováním experimentálních dat.
Abstrakt EN: The significant part of biomedical research is engaged in the testing of behavior and organism reaction to different impacts due to animal models. The task of effects on motor and cognitive functions related to neurodegenerative diseases is also solved at the Department of Pathophysiology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University. Possibilities include the effect of embryonic cerebellum survives transplantation, the impact of forced motor activity or the effects of the chemical compound. The correct interpretation of the results and errors elimination of the experiment is therefore very important. The paper presents commonly used statistical methods for motor and cognitive test eva-luation, new possibilities for experimental data evaluation (with minimal and rapid intervention in terms of methods), their comparison and the assesment of the errors associated with the evaluation of experimental data from a motor and cognitive testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička