Přejít k obsahu


Regulační potřeby elektrizační soustavy ČR v souvislosti se změnou kvality výroby elektrické energie

Citace:
JANEČEK, E., ZÁPOTOCKÁ, A. Regulační potřeby elektrizační soustavy ČR v souvislosti se změnou kvality výroby elektrické energie. In Automatizace, regulace a procesy. Praha: DIMART, 2010. s. 15-22. ISBN: 978-80-903844-5-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regulatory needs of the electricity system of the CR in relation to the change in quality of electricity production
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: DIMART
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: V práci jsou prezentovány vytvořené analytické a simulační metody pro stanovení rozsahů regulačních potřeb primární, sekundární a terciární regulace. Je ukázán vývoj těchto potřeb za posledních 6 roků a odhady vývoje pro scénáře výroby z fotovoltaických a větrných zdrojů. Metodika vychází z pravděpodobnostního modelování a) fluktuace spotřeby v ES ČR, b) výpadkovosti relevantních klasických a jaderných bloků v ES ČR, c) výroby z fotovoltaických a větrných elektrických zdrojů.
Abstrakt EN: In this paper will be presented analytical and simulation methods for establishing the regulatory needs of primary, secondary and tertiary power control. It will be shown the development of these values in the last six years and estimate of development for the production of a photovoltaic and wind power. The methodol-ogy is based on probabilistic modeling of a) the fluctuations consumption, b) the failures of conventional and nuclear power plants, c) the production of photovoltaic and wind power sources.
Klíčová slova

Zpět

Patička