Přejít k obsahu


MKP model rozběhu asynchronního stroje

Citace:
HRUŠKA, K. MKP model rozběhu asynchronního stroje. In Elektrotechnika a informatika 2010. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 29-32. ISBN: 978-80-7043-913-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FEM model of induction machine's start-up
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možnostmi modelování rozměhu asynchronního stroje kombinací software konečných prvků se skriptovacím backendem. V tomto případě se autor zaměřuje na kombinaci LUA skriptového enginu zapracovaného do programu FEMM, nicméně výsledky a metodika jsou obecně aplikovatelné na jakýkoliv konečněprvkový software, který nabízí možnost skriptování operací (ANSYS/EPDL, Agros2D/Python atd.).
Abstrakt EN: The paper deals with possibilities of modelling of induction machine's start up using combination of finite element method software together with scripting back-end. This paper focuses on combination of a LUA script engine embedded in FEMM program, nevertheless results and methodology are generally applicable to any finite element method software which offers a scripting possibility (ANSYS/EPDL, Agros2D/Python etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička