Přejít k obsahu


Obchod v ČR v podmínkách ekonomické krize

Citace:
CIMLER, P., ŠÍPEK, L. Obchod v ČR v podmínkách ekonomické krize. 1.. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010, 74 s. s. ISBN: 978-80-245-1704-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola ekonomická
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Ing. Ladislav Šípek
Abstrakt CZ: Ekonomické krize let 2009-2010 znamenala pro odvětví obchodu ČR dopady do spotřeby, tržeb, podílu obchodu na HDP a do dalších ekonomických ukazatelů. Publikace prezentuje data o odvětví obchodu na pozadí ekonomické krize.
Klíčová slova

Zpět

Patička