Přejít k obsahu


Objectives of the FRVŠ Grant: Innovation in the Content and Teaching Methods of the Course Reading English Texts

Citace:
MIŠTEROVÁ, I., SKOPEČKOVÁ, E. Objectives of the FRVŠ Grant: Innovation in the Content and Teaching Methods of the Course Reading English Texts. In Lingvistické , lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 70-75. ISBN: 978-80-7043-886-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Objectives of the FRVŠ Grant: Innovation in the Content and Teaching Methods of the Course Reading English Texts
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D. , PhDr. Eva Skopečková
Abstrakt CZ: Cílem článkuje analýza a zhodnocení inovace obsahové náplně a metodického zpracování dvousemestrálního předmětu Četba textů v angličtině určeného středně pokročilým a pokročilým uživatelům jazyka s akcentem na britskou a americkou literární tvorbu v kontextu společenských, politických a ekonomických událostí. Oproti původnímu rozvržení kurzu představuje koncepční modifikaci orientace na autentické anglo-americké literární texty interpretované na dobovém společenském a politickém pozadí v souladu s odpovídajícími metodickými postupy.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to analyse and evaluate the innovation in the content and teaching methods of a two-semester core elective course entitled Reading English Texts, aimed at intermediate and advanced English learners, both majors and non-majors alike. Contrary to the original scope and design of the course, the new conceptual modification focuses on the close reading and interpretation of Anglo-American literary texts in a broader cultural, social, political, and economic context.
Klíčová slova

Zpět

Patička