Přejít k obsahu


Cerebrovascular Diseases Research Based on Heterogeneous Medical Data Mining and Knowledge Base

Citace:
VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. Cerebrovascular Diseases Research Based on Heterogeneous Medical Data Mining and Knowledge Base. In ICITST-2010. London: Infonomics Society, 2010. s. 345-350. ISBN: 978-0-9564263-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cerebrovascular Diseases Research Based on Heterogeneous Medical Data Mining and Knowledge Base
Rok vydání: 2010
Místo konání: London
Název zdroje: Infonomics Society
Autoři: Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: Výzkum nemocí mozku je založen na anonymizovaných datech reálných pacientů získaných ze spolupracujících klinických center. Cílem je využití vazeb v medicínských datech pro výzkum. Vazby v medicínských datech zpřístupňují další možnosti pro data mining při studiu závislostí a kritických hodnot parametrů ve velkém množství obrazových vyšetření včetně klinických a terapeutických dat. Při výzkumu s medicínskými daty se potýkáme s řadou obtíží a bezpečnostních problémů. Medicínská data a výsledky výzkumu ve znalostní bázi mohou přispět k řešení komplexního problému mozkových onemocnění. Znalostní báze a anonymizovaná data skutečných pacientů mohou být použita k praktické výuce a jako diagnostický nástroj.
Abstrakt EN: The cerebrovascular diseases research are based on de-identified real patient's data received from a collaborating centre. The goal of research is to take advantage of heterogeneous medical data relationships. Medical data relationships leads to get more data mining facilities in studying of dependencies and crucial values of parameters in a huge volume of real imaging examinations with clinical and therapeutic data. There are lot of difficulties and security issues when providing research on medical data. Medical data and research results in the knowledge base should notable contribute to give a solution to a complex of cerebrovascular diseases problem. The knowledge base and de-identified real patient data can be used in a practical education and as a diagnostic tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička