Přejít k obsahu


Cerebrovascular Diseases Research Database

Citace:
VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. Cerebrovascular Diseases Research Database. In Proceedings 2010 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics BMEI 2010, Vol. 7. New York: IEEE, 2010. s. 2687-2691. ISBN: 978-1-4244-6496-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cerebrovascular Diseases Research Database
Rok vydání: 2010
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: Nemoci mozku jsou celosvětově jednou z nejčastějších příčin smrti. V tomto článku, analyzujeme vazby v heterogenních medicínských datech ze spolupracujících klinických center pro možné nalezení řešení tohoto komplexního problému. Data mining je založen na klinických datech, obrazových vyšetřeních a terapeutických datech v různých datových formátech. Zdrojová i získaná data ve znalostní bázi mohou být použita registrovaným doktorem pro vyhodnocení hypotéz a testů.
Abstrakt EN: Cerebrovascular diseases are one of the most common causes of death worldwide. In this paper, we analyze relationships in heterogeneous collaborating centre's medical data to resolve a solution of this complex problem. Data mining is primarily based on clinical data, imaging examinations and therapeutic data stored in various data formats. The raw and mined data can be used by a registered medical doctors in the knowledge base for an evaluation of hypothesis or tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička