Přejít k obsahu


Stručná korektivní fonetika francouzštiny (výklady, předhledy, cvičení)

Citace:
FENCLOVÁ, M. Stručná korektivní fonetika francouzštiny (výklady, předhledy, cvičení). 2010. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 121 s. ISBN: 978-80-7043-928-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: French phonetics from the corrective point of view
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je zaměřena na korektivní fonetiku francouzštiny, která nabývá na důležitosti v situacích, kde cílem učení jazyku je zvládnutí ústní komunikace.Kniha za prvné nabízí výklad základních prblémů fonetiky a fonologie se zaměřením na korektivní aspekty problematiky. Za druhé se soustřeďuje na fonetický systém francouzštiny. V komparaci s fonetickým systémem češtiny jako jazyka mateřeského jsou popisovnány ortofonické vlastnosti francouzských hlásek a ortopická pravidla jejich distribuce.
Abstrakt EN: The publication focuses on French phonetics. The latter grows in importance in situations in which the purpose of learning the language is oral communication.In comparison with the phonetic system of Czech as the mother tongue it describes the orthophonic properties of phones and the orthoepic rules of their distribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička