Přejít k obsahu


Application of the SiC Components in Power Electronics

Citace:
DRÁBEK, P. Application of the SiC Components in Power Electronics. Hunedoara, 2010., ISBN: 978-973-0-09340-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of the SiC Components in Power Electronics
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hunedoara
Název zdroje: Faculty Engineering Hunedoara
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výzkum možného použití moderních polovodičových součástek na bázi SiC v trakčních vozidlech. Hlavní pozornost je věnována topologii 3 fázového napěťového střídače s Si IGBT a SiC antiparalelními diodami.
Abstrakt EN: This paper presents research motivated by industrial demand for using power semiconductor devices based on SiC (Silicon Carbide). The paper deals with possibility of SiC devices application in traction vehicles. The main attention has been given to the topology of 3-phase voltage-source inverter with free- wheeling SiC schottky diode and 1-phase traction converter with middle frequency converter for auxiliary drives. The theoretical conclusions and simulation results are compared with experimental measurements on laboratory model with rated power of 2kVA
Klíčová slova

Zpět

Patička