Přejít k obsahu


Srovnání politických systémů Německa a Rakouska. Institucionální a systémové ukotvení.

Citace:
JEŘÁBEK, M. Srovnání politických systémů Německa a Rakouska. Institucionální a systémové ukotvení.. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 215 s. ISBN: 978-80-87094-15-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of political systems of Germany and Austria. Institutional and systemic anchoring.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha srovnává politické systémy Spolkové republiky Německo a Rakouska. Zaměřuje se na roli prezidenta, vládu, parlamenty, politických stran, systémů veřejné správy a na federální uspořádání obou zemí. Politologický rozbor je zasazen do historických souvislostí a podpořen analýzou ústavněprávních aspektů problematiky.
Abstrakt EN: The book compares political systems of the Federal republic of Germany and Austria. It focuses to the role of president, government, political parties, systems of public services and to the federal system. It consists of the analysis of the political systems, history and aspects of the constitutional law.
Klíčová slova

Zpět

Patička