Přejít k obsahu


Aktuální otázky evropského integračního procesu

Citace:
CABADA, L. Aktuální otázky evropského integračního procesu. Plzeň : Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, 295 s. ISBN: 978-80-7380-289-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contemporary Questions of European integration process
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem publikace je přispět ke kritické politologické debatě o evropském integračním procesu. Dílčí studie jsou věnovány analýze politického systému EU, postavení Unie v mezinárodním systému a globální bezpečnostní architektuře, politikám EU a možnostem a limitům rozšiřování EU do jihovýchodní Evropy.
Abstrakt EN: The aim of the book is to critically analyse the European integration process. The chapters analyse the political system of the EU, the position of EU in the international system and global security architecture, EU policies and perspectives and limits of EU-enlargement in the South Eastern direction.
Klíčová slova

Zpět

Patička