Přejít k obsahu


Dvoudimenzionální měření vazebních aerodynamických sil mezi příčně obtékanými trubkami v řadě.

Citace:
LINHART, J., TSYMBALYUK, V., HRUŠKA, J. Dvoudimenzionální měření vazebních aerodynamických sil mezi příčně obtékanými trubkami v řadě.. Plzeň, 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 2-dimmensional measurement of coupled aerodynamic forces among cross flown tubes in a cascade.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Jiří Linhart CSc. , Volodymyr Tsymbalyuk , Ing. Jiří Hruška
Abstrakt CZ: Byly navrženy, vyrobeny a do měřicího prostoru aerodynamického tunelu namontovány nové typy 2 pružných 2-D vibračních závěsů včetně speciálních elektrodynamických vibrátorů. Oproti dosavadním 1-dimenzionálním umožňují měřit přenášené aerodynamické síly v příčně protékaném trubkovém svazku i tehdy, když směr buzení je kolmý na vibrační odezvu, včetně vlivu trubky na sebe samu. Je zabráněno nekontrolovanému přenosu energie z jednoho vibrouzlu do druhého a zařízení eliminuje výchylky trubek způsobené statickým tlakem. Zařízení je vybaveno sofistikovanou metodikou měření a cejchování.
Abstrakt EN: New types of two elastic 2-D vibrating hangers including special electrodynamic vibrators were designed, produced and instaled into the measuring room of a wind tunnel. In comparation with the original 1-D vibrating hangers, they enable to meassure the transfered aerodynamic forces in cross flown tube cascade even in cases where the direction of force excitation is perpendicular to the vibration respons and including influence of the tube to itself. Uncontroled transfer of energy from one vibroknot to another is prevented and the experimental rig eliminates the deflections caused by static pressure. The instrumentation is equiped by sofisticated method of measurement and calibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička