Přejít k obsahu


Kartometrická kvalita Müllerovy mapy Čech (aneb vychází Müllerovy mapy Čech z astronomicky určených zeměpisných souřadnic?)

Citace:
ČADA, V. Kartometrická kvalita Müllerovy mapy Čech (aneb vychází Müllerovy mapy Čech z astronomicky určených zeměpisných souřadnic?). Národní technické muzeum, 2006., ISBN: 978-80-7037-171-8,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cartometric quality of the Müller´s Map of Bohemia (or - are the astronomically determined geographic coordinates the base for the Müller´s Map of Bohemia?)
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Vrcholným kartografickým dílem počátku 18. století na území Rakouského císařství je bezesporu Müllerova mapa Čech. Při práci s touto mapou je nezbytně nutné znát kartometrické vlastnosti tohoto mapového souboru, které jsou závislé na postupu a metodách použitých při vlastním topografickém mapování. Na základě studia dobových materiálů, postupu prací, dostupné měřické techniky v tehdejší době a kartometrickou analýzou je ve stati doloženo, že Jan Kryštof (Johann Christoph) Müller nepoužil astronomických měření pro určení zeměpisné polohy vybraných míst pro konstrukci této mapy ani jejích rukopisných předloh, i když bezesporu vzdělání, znalosti i praktické dovednosti z jiných obdobných zakázek měl.
Abstrakt EN: The Müller´s Map of Bohemia is indispensably a supreme cartographic work in the Austrian Empire at the beginning of 18th century. When using this map it is necessary to take in account the map quality which results from the technology and methods of topographic mapping at that time. On the basis of studies of historical documentation, technologies and avaliable measuring technique as well as by means of the cartometric analysis the author came to conclusion that Johann Christoph Müller did not use the astronomical measuring for determining the position of selected towns when constructing that map even though he had available the education, know-how and practice from other similar projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička