Přejít k obsahu


Interakce v aloplastice kolenního kloubu

Citace:
KŘEN, J., POKORNÝ, J., JANSOVÁ, M., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Interakce v aloplastice kolenního kloubu. In Interaction and feedbacks 2010. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2010. s. 65-72. ISBN: 978-80-87012-29-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interaction in the knee joint arthroplasty
Rok vydání: 2010
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Jiří Pokorný , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , K Koudela , K Koudela
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním totální náhrady kolenního kloubu (aloplastika). Model zahrnuje výpočet rozložení tlaku v synoviální kapalině, která se nachází v mezeře mezi femorální a tibiální komponentou kolenní náhrady. Synovie je modelována jako nenewtonská kapalina, pro určení změny viskozity v závislosti na smykové rychlosti je použit Crossův a Carreauův model. Pro řešení úlohy interakce synoviální kapaliny s komponentami totální kolenní náhrady je použita nesdružená metody řešení. Dále je v článku naznačen výpočet tlaku mezi čéškou a femorální komponentou náhrady.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling of total knee replacement (arthroplasty). Model includes the calculation of pressure distribution in synovial fluid, which is located in the gap between the femoral and tibial components of the arthroplasty. The synovial fluid is modelled as a non-Newtonian fluid. For determining the change of the viscosity in synovial fluid, depending on the shear rate is used Cross?s and Carreau?s model. For solution of the problem of interaction of synovial fluid with the total knee replacement is used uncoupled method. Furthermore in this article is a calculation of the pressure between the patella and the femoral component of the arthroplasty.
Klíčová slova

Zpět

Patička