Přejít k obsahu


Zkušenosti v oblasti využití digitálních nástrojů v praxi

Citace:
BUREŠ, M., GÖRNER, T., SEKULOVÁ, K. Zkušenosti v oblasti využití digitálních nástrojů v praxi. Žilina, Slovensko, 2010., ISBN: 978-80-970588-6-9,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience in teh area of digital tools utilization in praxis
Rok vydání: 2010
Místo konání: Žilina, Slovensko
Název zdroje: Slovenská ergonomická spoločnosť
Autoři: Ing. Marek Bureš , Ing. Tomáš Görner , Ing. Kateřina Sekulová
Abstrakt CZ: Do ergonomie, stejně tak jako do dalších vědních oborů, se začíná v posledním desetiletí prolínat nový trend, kterým je digitalizace. Digitalizace ve formě softwarových nástrojů, které pro své ergonomické studie využívají sofistikované digitální modely člověka. Využití těchto digitálních nástrojů spolu nese jak výhody, tak určitá rizika, se kterými je nutné se seznámit dříve, než dojde k chybné interpretaci výsledků poskytovaných těmito softwary. V rámci tohoto příspěvku je představena případová studie, která na konkrétním modelu výrobního pracoviště srovnává výstupy z provedených ergonomických analýz a nabízí jejich kvalifikovanou analýzu.
Abstrakt EN: The new trend that is digitization is penetrating in the last decade into the ergonomics as well as into the others scientific fields. Digitization in the form of software tools which uses sophisticated digital human tools for theirs ergonomic studies. Usage of these digital tools bears along the benefits same as certain risks that is necessary to get familiar with before a mistaken interpretation of the results provided by these software is carried out. Within this paper a case study is presented which compares on the concrete model of production workplace the outputs from performed ergonomic analyses and offers theirs qualified analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička