Přejít k obsahu


Digitální modely člověka a jejich využití v praxi

Citace:
BUREŠ, M., GÖRNER, T., SEKULOVÁ, K. Digitální modely člověka a jejich využití v praxi. Liberec, 2010., ISBN: 978-80-7372-669-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital human models and theirs utilization in praxis
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita v Liberci
Autoři: Ing. Marek Bureš , Ing. Tomáš Görner , Ing. Kateřina Sekulová
Abstrakt CZ: Digitální modely člověka jsou využívány pro ergonomické nebo zdravotní studie již přes 40 let. Ačkoliv je tato doba relativně dlouhá, masivnějšího nasazení při plánování a optimalizaci výroby se dočkali až v posledním desetiletí, tedy až poté co byly implementovány do nástrojů digitální fabriky. Digitální modely člověka obsaženy v současné době ve dvou nejperspektivnějších nástrojích digitální fabriky jsou i předmětem srovnávací studie, která je součástí tohoto příspěvku. Tato studie popisuje optimalizaci konkrétního výrobního pracoviště a poskytuje podklady vhodné pro porovnání výstupů z obou dvou softwarů.
Abstrakt EN: Digital human models are used for ergonomic or health studies already over 40 years. Although this period is quite long, we haven?t seen their massive appointment in production planning and optimization until last decade, after they were implemented into the digital factory tools. Digital human models included in these days in two most perspective digital factory tools are also the subject of the comparison study, which is a part of this paper. This study describes optimization of a concrete workplace in production and provides data suitable for comparison of the outputs from both software tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička