Přejít k obsahu


"Kam s ním" (s koncepčním rámcem) ve výuce?

Citace:
BÁRKOVÁ, D. "Kam s ním" (s koncepčním rámcem) ve výuce?. Praha, 2010., ISBN: 978-80-245-1711-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Where to put the conceptual framework into curricula?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možností využití koncepčních rámců finančního výkaznictví ve výuce. Uvádí příklady některých zahraničních pramenů, které by mohly být využitelné i v české praxi. Česká účetní legislativa v současné době psaný koncepční rámec nemá. Vzhledem k tomu, že relevantní koncepční rámec v ČR ? koncepční rámec IFRS ? prochází změnami v rámci konvergenčního projektu, nezabývá se článek konkrétními příklady.
Abstrakt EN: The article deals with possibilities of using conceptual frameworks for financial reporting in teaching. It shows some examples from abroad that could be used in Czech teaching practise as well. There is no written conceptual framework in Czech accounting legislation. As the only relevant conceptual framework for the Czech Republic ? the IFRS conceptual framework ? is a part of IASB/FASB convergence project now, and changes can be expected, the article does not deal with particular examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička