Přejít k obsahu


Aspekty provozu bioplynových kogeneračních jednotek v energetických sítích

Citace:
JINDRA, P. Aspekty provozu bioplynových kogeneračních jednotek v energetických sítích. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7043-915-9,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aspects of biogas cogeneration units operation in power grids
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Jindra
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnostmi zapojení bioplynových kogeneračních jednotek v rozvodné síti. Analyzuje možnost použití jednotek v rozvodných sítích "Smart grid", případně jejich spolupráce s jinými zdroji energie. Nejprve jsem analyzoval spolehlivosti a dostupnost zásobování na základě dat reálné jednotky. Dále se zabývám důvody výpadků jednotky z provozu.
Abstrakt EN: The article deals with possibilities of appointment of biogas cogeneration units in power grid. I analyze a possibility of use the units in smart-grids mode, eventually their cooperation with other sources of energy. First I analyze reliability and availability of supply based on data from the real units. I deal with reasons of units drop-outs from operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička