Přejít k obsahu


Negative Influences on Shielding Effectiveness

Citace:
HROMÁDKA, M. Negative Influences on Shielding Effectiveness. In Renewable energy sources 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 101-106. ISBN: 978-80-7043-893-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Negative Influences on Shielding Effectiveness
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: V článku je popsáno jak je možné změřit a spočítat účinnost stínění. Dále jsou zmíněny systémy pro měření účinnosti stínění a možnosti jejich uplatnění pro měření v naší laboratoři. Dále jsou uvedeny jevy ovlivňující kvalitu stínění, jako jsou otvory a škvíry v krytu nebo dutinová rezonance.
Abstrakt EN: This article describes how can be shielding effectiveness (SE) measured and calculated. There are mentioned systems for SE measuring and possibility of their usage in our laboratory. Then there are introduced some factors influencing shielding such as holes and gaps in cover or cavity resonance.
Klíčová slova

Zpět

Patička