Přejít k obsahu


Využití rozhovoru jako jedné z metod kvalitativního výzkumu v technické výchově

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Využití rozhovoru jako jedné z metod kvalitativního výzkumu v technické výchově. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 177-180. ISBN: 978-80-557-0071-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage interview as one of methods qualitative research in technical education
Rok vydání: 2010
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Jednou z metod kvalitativního výzkumu je rozhovor. Rozhovor je nenahraditelnou metodou při získávání dat, jako jsou informace o názorech, postojích, záměrech, přáních nebo pro získání informace, zda respondent porozuměl situaci. Článek přibližuje tuto metodu a ukazuje její konkrétní využití v pedagogické praxi.
Abstrakt EN: Once from methods qualitative research is interview. Interview is irreplaceable method at getting dates, as are information on opinions, postures, intentions, wishs or for obtaining information, whether informant understand situation. Article nears this method and presents hers concrete usage in pedagogical practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička