Přejít k obsahu


Extrakce informací z emailů typu Call for papers

Citace:
DOSTAL, M., KRČMÁŘ, L., JEŽEK, K. Extrakce informací z emailů typu Call for papers. Seňa, 2010., ISBN: 978-80-970179-3-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information extraction from call for papers emails
Rok vydání: 2010
Místo konání: Seňa
Název zdroje: PONT s.r.o. Seňa
Autoři: Ing. Martin Dostal , Ing. Lubomír Krčmář , Doc. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Každý den dostává většina akademických pracovníků množství emailů typu Call for papers (CFP), neboli oznámení o konferencích. Organizace těchto emailů zabírá stále více času a aktualizace údajů v kalendáři je často více než náročná. V rámci tohoto článku typu Work in progress bychom chtěli představit systém pro extrakci informací z těchto oznámení. Pro dolování informací využíváme sadu jednoduchých, ale efektivních technik v nevšedním pojetí. Jde např. o extrakci informací (EI) na základě n-gramů, nebo s využitím vlastní implementace webového rozhraní k populárnímu nástroji GATE.
Abstrakt EN: There is a lot of Call for papers (CFP) emails received by academic workers every day. Ordering of these emails takes more and more time. Also calendar updating is often more than demanding. In this paper (Work in progress kind) we would like to introduce the system for information extrakcion from these Call fro papers announcements. We have described many simple but effective technics in uncommon conception. Our approach for information excraction (IE) is based on N-grams and GATE.
Klíčová slova

Zpět

Patička