Přejít k obsahu


Construction of home-made airflow Wilson grid and operational remarks

Citace:
KŇOUREK, J., KŮS, M. Construction of home-made airflow Wilson grid and operational remarks. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2010 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2010. s. 277-280. ISBN: 978-80-7372-670-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Construction of home-made airflow Wilson grid and operational remarks
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek , Ing. Michal Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumné centrum Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni provozuje experimentální vzduchový tunel střední velikosti. Hlavní potrubí tunelu je obdélníkového průřezu o rozměrech asi 0,6mx0,5m. Potřeba průběžného a přesného měření průtočného množství vzduchu v tunelu vedla na návrh, kostrukci a výrobu Wilsonovo mříže. Ta se skládá ze systému trubek, které jsou opatřeny sítí vrtaných tlakových odběrnych míst, ze kterých se získává informace o průměrném diferenčním tlaku v zařízení. Diferenční tlak je proporční k dynamickému tlaku v potrubí, takže z jeho hodnoty lze určit rychlost proudění a průtok. Tento článek se zabývá návrhem mříže, její konstrukcí a popisem kalibračního procesu.
Abstrakt EN: New Technologies Research Centre at the University of West Bohemia in Pilsen uses middle-sized wind tunnel experimental facility. Main air duct is of rectangular profile with size of 0.6mx0.5m approx. The need of instant and accurate air mass flow determination and instant monitoring led to the home-made construction of the airflow Wilson grid. Such a grid consists of a set of tubes. Tubes are perforated at opposite sides to provide a single differential pressure signal, which is proportional to the dynamic pressure in the duct hence giving an information about the velocity. This article deals with the Wilson grid construction details, assembly notes and onsite calibration process.
Klíčová slova

Zpět

Patička