Přejít k obsahu


Numerical simulation with particle deposition on channel walls in the DPF filter

Citace:
LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J. Numerical simulation with particle deposition on channel walls in the DPF filter. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: Technical University, 2010. s. 344-353. ISBN: 978-80-7372-670-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation with particle deposition on channel walls in the DPF filter
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technical University
Autoři: Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek
Abstrakt CZ: Numerická simulace je založena na experimentální analýze použitých částicových filtrů v automobilu. Vybrané výsledky z experimentální analýzy budou publikovány v tomto článku. Segment DPF filtru je použit k experimentální analýze rozboru částic na vybraných částech. DPF filtr byl dále také využit k počítačové tomografii, která definuje a rozděluje filtr na důležité části podle ukládání sazových částic. Počítačová tomografie pomáhá odhalovat problémy při ukládání částic v DPF filtru.
Abstrakt EN: Numerical simulation is based on experimental analysis of using particle filter in car. Selected results from experimental analysis will be published in this article. The DPF filter element was used for experimental element spectrum analysis of selected areas. Particle filters were investigated by computer tomography, which enable us to define important zones with most deposits soot particulate. The computer tomography was used to identify some problems with obstruction of individual channel of particulate filter.
Klíčová slova

Zpět

Patička