Přejít k obsahu


Zkušenosti s výukou chemie v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia na ZČU v Plzni

Citace:
SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Zkušenosti s výukou chemie v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia na ZČU v Plzni. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 245-248. ISBN: 978-80-7368-426-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Klíčová slova

Zpět

Patička