Přejít k obsahu


Bitva u Navarina: 20. říjen 1827

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Bitva u Navarina: 20. říjen 1827. Historický obzor, 2010, roč. 21, č. 3-4, s. 50-57. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Battle at Navarino: October 20, 1827
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Aleš Skřivan
Autoři: PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá námořní bitvou u Navarina z 20. října 1827, která měla zásadní význam pro vývoj řeckého povstání proti osmanské nadvládě.
Abstrakt EN: The paper deals with the battle at Navarino of October 20, 1827, that had important impact on the evolution of the Greek struggle for independence from the Ottoman rule.
Klíčová slova

Zpět

Patička