Přejít k obsahu


Příklady blended learningu v univerzitním vzdělávání

Citace:
EGER, L. Příklady blended learningu v univerzitním vzdělávání. Technológia vzdelávania, 2010, roč. 18, č. 10, s. 7-11. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Examples of blended learning at univeristy stydy process
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Slovdidac
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje dva příklady inovace předmětů původně jen prezenční výuky do formy bleneded learning. Inovace využívá jednak ICT, ale zároveň se orientuje na vzdělávání studentů na univerzitě s využíváním prvků vzdělávání dospělých (celoživotní vzdělávání i podnikové vzdělávání). Hlavním účelem je efektivita a posuzování vzdělávacího procesu z pohledu studenta, učitele i organizace.
Abstrakt EN: The paper presents innovation of two subjects. F2F teaching and learning process is changed in the form blended learning. Innovation uses ICT and is focused on teaching and learning at university with the use of element of adult education (lifelong learning and corporate training). The main purpose is, and assessing the effectiveness of the educational process from the perspective of student, teacher and organization.
Klíčová slova

Zpět

Patička